Coronavirus

information om coronavirus

Ballerup Kommune har udarbejdet en informationsside om Coronavirus, som løbende bliver opdateret. Klik på linket for blandt andet at få information om, hvordan du kan komme i kontakt med kommune. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination med et 3. stik mod COVID-19 til beboere på plejehjem

Som led i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil beboere på Ballerup Kommunes plejecentre blive tilbudt et 3. vaccinationsstik mod COVID-19.

Vaccinationen er frivillig for den enkelte beboer, og i tilfælde, hvor en værge skal give endeligt samtykke på vegne af beboeren, vil plejecentret tage direkte kontakt til værgen herom.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Revaccination-af-udvalgte-grupper/Personer_-som-bor-paa-plejehjem-mv

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt direkte til plejecentret.