Aktiviteter

I Sønderhaven har vi både individuelle aktiviteter og aktiviteter for mindre- og større grupper. Vi søger på den måde at favne beboernes ønsker, behov og ressourcer.

Vores fællesaktiviteter har det overordnede formål at skabe øget livskvalitet og livsglæde hos beboerne gennem oplevelsen af medmenneskelig betydning og samhørighed med det store fællesskab. Aktiviteterne er på den måde rammen om samværet, men det væsentligste for aktivitetspædagogerne er nærværet og den pædagogiske opgave at sørge for, at beboerne stimuleres og finder glæde i aktiviteter med hinanden.

Vi udvikler så vidt muligt aktiviteter sammen med beboerne. Pårørende og venner er altid hjerteligt velkomne til at deltage i aktiviteter. 

Eksempler på aktiviteter

Herunder kan du se eksempler på nogle af de aktiviteter, som vi laver. Nogle aktiviteter er faste ugentlige eller månedlige, mens andre varierer. På den måde har vi mulighed for at gribe beboernes ønsker til aktiviteter. Aktiviteter kan fx være:

 • Fællessang
 • Banko
 • Dans på ”Mindernes Allé”
 • Sanglege med børnehavebørn
 • Kreative aktiviteter
 • Gåture eller cykelture (Rickshaws eller duocykler)
 • Hyggelige haveaktiviteter i Sanse- eller Kolonihaven
 • Erindringsværksteder
 • Stolegymnastik
 • Individuel wellness: fx pædagogisk massage, hånd- og fodbade, lakering af negle, ansigtsmassage, fugtmasker eller luksusbarbering – med lækre produkter og rolig musik.
 • Mindfulness
 • Gudstjenester
 • Besøgshunde
 • ”Fortæl for livet” i mindre grupper
 • IT-café
 • Sjov med fjernstyrede racerbiler eller helikoptere
 • Kort- og brætspil
 • Ture ud ad huset
 • Store fester og andre hyggelige (familie)arrangementer

Aktivitetskalender

Der kommer ny aktivitetskalender, når Covid 19 restriktioner er overstået.                       

   

Aktivitetsprojekter

Flere af vores aktiviteter indgår i større aktivitetsprojekter, som vi skaber med forskellige samarbejdspartnere. Herunder kan du læse om vores nuværende aktivitetsprojekt.

Projekt ”Mobile Erindringsrum”

Projektet er støttet med midler gennem Sundheds- og Ældreministeriet og foregår fra august til december 2018. Det går kort fortalt ud på at imødekomme beboeres ønske om, at vi sammen skaber nogle hjemlige, mobile erindringsrum, med hhv. en køkken- og stueafdeling, hvor der skabes atmosfære med fint tapetserede foldevægge, møbler og andet inventar fra tidsperioden fra 1950érne til 1970érne. Rummene er mobile, kan adskilles til forskellige former for aktiviteter og kommer til at ”opstå” på et givent fællesareal. I rummet vil der bl.a. stå en kommode, man kan gå på opdagelse i. Flere beboere har allerede givet nogle personlige ting til projektet, som de gerne vil have i kommoden - fx julekalendre fra 1970érne, håndarbejde og et stoppeæg. I rummet vil der også stå kommoden ”Vores livs finurlige historier”, hvor vi løbende samler viden om hver enkelt beboers liv og interesser, der kan bruges aktivt i aktiviteter.

Med de rullende erindringsrum, søger vi at skabe en lettilgængelig nysgerrighed omkring beboernes livshistorie ved at skabe rammer, der kan stimulere til samtaler om rummets mange effekter og disses eventuelle forbindelse til beboernes livshistorie. Sådanne samtaler kan stimulere beboernes (og personalets/frivilliges) erindringer og skabe den meget værdifulde oplevelse af medmenneskelig betydning.

Vi samarbejder med Ballerup Museums erindringsformidling.

Frivillighed

Frivillighed i Sønderhaven

I Sønderhaven gør frivillige en stor forskel for beboerne med de aktiviteter, den glæde og de relationer, de skaber. Vi forstår derfor frivillighed som en form for gaveudveksling mellem mennesker. Sammen gør vi Sønderhaven til et livgivende og et meningsfuldt sted at bo og være i. Et sted der summer af liv og glæde, fordi vi tager del i hinandens liv. Vi glæder os altid til at byde nye frivillige velkomne!

Kan det være både sjovt og meningsfuldt?

Kan det være både sjovt og meningsfyldt at være frivillig på et plejecenter? Det fortæller vores frivillige, at det kan. Sønderhaven har derfor frivillige i alle aldre, der laver mange spændende aktiviteter, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Aktiviteterne foregår som udgangspunkt sammen med en aktivitetspædagog og sammen skaber I glæde, liv og nye fællesskaber. Du kan læse mere om vores aktiviteter under punktet ”Aktiviteter”, men det kan også være, at du selv har en hobby eller en interesse, som du gerne vil dele med os andre. Så ser vi frem til at høre om det. Vi tilbyder inspirerende undervisning og vi inviterer til frivilligmøder og hyggelige arrangementer i løbet af året.

Frivilligt arbejde – når det passer dig.

Det frivillige arbejde tilrettelægges fleksibelt, så det passer dig. Nogle frivillige kommer fx to timer om ugen og andre kommer to timer om måneden. Andre frivillige kommer engang imellem til større arrangementer og fester. Det er vigtigt, at det frivillige arbejde er en glæde, der passer ind i dit øvrige liv.

Du kan kontakte aktivitetsmedarbejder Helle Hejgaard, på tlf. 3035 9931 for yderligere info.